Voorbeeldles integratie van digitale geletterdheid in uw eigen vakles: artificiële intelligentie

Natasja Corver

Natasja Corver van Future NL geeft tips om digitale geletterdheid in uw vak te integreren. De les is gericht op de ontwikkeling van artificiële intelligentie, de rol van computational thinking en mediawijsheid. De les past goed bij de bèta-vakken, maar ook een mentorles of LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). U ervaart wat digitale geletterdheid is, hoe u het unplugged kunt uitwerken en hoe integratie in elk vak mogelijk is. Natasja biedt daarbij een denkkader hoe u leerlingen kunt ondersteunen in het nadenken over de effecten van technologie vanuit een ethisch perspectief. 

Zie ook de andere workshops van Natasja over integratie van digitale geletterdheid in de eigen vakles:

Les over het bouwen van een hologram en ICT-basisvaardigheden (voor techniek, beeldende vorming of wiskunde)

Les over veiligheid, privacy en mediawijsheid (voor mentorles, beeldende vorming of techniek)