Computational Thinking voor het (v)mbo

Herma Jonker
Diane van der Linde

In deze workshop door Diane van der Linde en Herma Jonker van Hogeschool Windesheim zullen we in het kort toelichten hoe we via een docentontwerpteam, bestaand uit docenten van het vmbo, mbo en hbo, werken aan de professionalisering van docenten en de ontwikkeling van voorbeeldmaterialen voor Computational Thinking voor het vmbo. Na deze korte introductie gaan de deelnemers actief aan de slagĀ  met Computational Thinking binnen authentieke beroepssituaties. Het doel van deze workshop is tweeledig:

  • Inzichten Computational Thinking (CT) voor vmbo delen op basis van voorbeeldmaterialen.
  • Vanuit deze inzichten exploreren de deelnemers het begrip CT, door vanuit hun eigen vakgebied een authentieke (vak)situatie uit te werken en te koppelen aan CT-concepten.