Contact

Voor vragen over de conferentie kunt contact opnemen met het secretariaat via onz@tudelft.nl.

De conferentie Digitale Geletterdheid wordt georganiseerd door:

i&i, vakvereniging voor informatica & digitale geletterdheid in het Nederlands Onderwijs.

SLO, Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek

FutureNL, Geef les in digitale vaardigheden.

Jet-Net & Technet, Hét jongeren en technologie netwerk

De landelijke VO-HO netwerken