Makers on Tour – Aan de slag met maken!

Ingrid de Jong
Mickey Touwslager

Door Cubiss, organisatie voor bibliotheekvernieuwing, taalvaardigheid en digitale geletterdheid.

Tijdens Makers on Tour gaan leerlingen op bezoek bij een bedrijf. Ze krijgen een rondleiding en horen welk vraagstuk binnen het bedrijf speelt. Daarna gaan ze vier lesdagen lang op zoek naar een antwoord. Tot slot presenteren de leerlingen tijdens een korte pitch hun oplossing aan een jury. Bij Makers on Tour snijdt het mes aan twee kanten. Voor mavo en vmbo leerlingen is het kans om kennis te maken met de praktijk. Daarnaast leren ze nieuwe vaardigheden zoals mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden en creatief denken. Maakbedrijven krijgen een frisse blik op vraagstukken die binnen het bedrijf spelen. Ook maken ze kennis met mogelijke toekomstige werknemers en dragen ze een steentje bij aan maakonderwijs. 

Cubiss vindt het belangrijk dat kinderen leren maken. Het stimuleert de creativiteit. Ze leren machines en apparaten begrijpen en daardoor kritisch te denken. 21e eeuwse vaardigheden die hard nodig zijn in de toekomst. Maakonderwijs is een manier om kinderen digitaal geletterd te maken. Zo worden ze zelfredzame burgers die kritisch en actief mee kunnen doen in de samenleving. Twee adviseurs van Cubiss nemen u mee in de ervaringen die leerlingen en bedrijfsleven met Makers on Tour hebben opgedaan. Het digitale magazine dat Cubiss n.a.v. Makers on Tour heeft ontwikkeld dient daarbij als illustratiemateriaal.