Digi-Bèta in de klas

Koen Stulens

Hoe technologie & Python inzetten zodat leerlingen wiskundige en wetenschappelijke concepten leren onderzoeken en beter begrijpen, concepten die vaak het fundament vormen van nieuwe ontwikkelingen in onze digitale maatschappij?

Daag leerlingen uit om data en informatie te analyseren, creatief problemen op te lossen en innovatief oplossingen te ontwerpen. Introduceer leerlingen tot het geven van opdrachten aan een machine om algoritmes uit te voeren, beslissingen te nemen en de resultaten te beoordelen om indien nodig verbeteringen aan te brengen.

Aan de hand van enkele voorbeelden van interdisciplinaire STEM projecten bekijken we hoe programmeren met Python en gebruik een grafische omgeving en microcontrollers leerlingen uitdaagt om op zoek te gaan naar een gepaste oplossing.