Digitale geletterdheid op CSG Liudger

Ingrid Hokojoku
Albert Sikkens

CSG Liudger locatie Splitting is een VMBO school voor BB/KB/MAVO (GL/TL) in Drachten. Onze school heeft bijna 1000 leerlingen. Wij staan voor gepersonaliseerd leren (maatwerk) met behulp van zoveel mogelijk geschikt digitaal lesmateriaal om zodoende het beste uit elke leerling te halen. We zien dit als een uitdaging voor leerlingen om vakken op hoger niveau te maken.

Sinds het schooljaar 2012-2013 leren en werken we op locatie Splitting structureel met een iPad. Vanaf schooljaar 2015-2016 beschikt elke leerling en elke docent over een eigen iPad. Vanaf het begin werden de leerlingen geschoold en ondersteund bij het leren en werken op de iPad.

Voor de leerlingen( maar ook voor de docenten) is er veel aandacht voor digitale geletterdheid. Onze invulling van digitale geletterdheid was gebaseerd op de vier onderdelen die door SLO ontwikkeld zijn, en werden als losstaande projecten aangeboden in alle leerjaren. We hebben op basis van de voorstellen van het ontwikkelteam Digitale Geletterdheid een eigen doorlopende leerlijn gearrangeerd. De vier onderdelen (informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid en computational thinking) hebben we als vast onderdeel opgenomen in het plan van toetsing en doorstroom/plan van toetsing en afsluiting van alle leerjaren en niveaus. Alle leerlingen ronden de vier onderdelen binnen een leerjaar af. Vorig schooljaar zijn we als team samen op zoek gegaan naar de samenhang tussen digitale geletterdheid en de verschillende leergebieden, zodat sommige onderdelen bij de andere leergebieden een plek krijgen.

Graag delen we onze inzichten en ervaringen met de deelnemers aan de workshop.