Vernieuwd competentiemodel mediawijsheid

Daniël Lechner

In 2012 introduceerde Netwerk Mediawijsheid het Mediawijsheid Competentiemodel. Het model maakte de door sommigen als lastig ervaren definitie van mediawijsheid door de Raad van Cultuur (2005) inzichtelijk en werkbaar. De afgelopen jaren zijn op basis van het model vele onderzoeken gedaan, projecten opgezet, en lessenpakketten ontwikkeld. Door de 1000+ netwerkpartners van Netwerk Mediawijsheid is het competentiemodel steeds hoog gewaardeerd. Maar de ontwikkelingen in de mediasamenleving staan niet stil, en dus was na bijna een decennium het competentiemodel toe aan een update.

In het nieuwe model worden de competenties verbonden met de twaalf digitale profijtgebieden die Ellen Helsper (London School of Economics) geïdentificeerd heeft. Ook zijn belangrijke inzichten over mediawijsheid opgenomen van Hobbs & Coiro (University of Rhode Island Media Education Lab).

Een geblurd voorproefje van het kleurrijke nieuwe model, tijdens de workshop wordt het nieuwe model gepresenteerd.

In deze workshop maakt u kennis met het nieuwe model. We schetsen de achtergrond van de vernieuwingen en laten zien hoe dit model bij kan dragen aan een succesvolle invulling van mediawijsheid de komende jaren. Ook presenteren we de onderwijsvariant van het nieuwe competentiemodel mediawijsheid. Samen met u verkennen we de mogelijkheden die het model biedt om mediawijsheid succesvol en innovatief te integreren in het onderwijs.