Mediawijsheid moet!

Door Wim Hilberdink

Mediawijsheid is één van de domeinen van Digitale geletterdheid, zoals dat in het voorstel van het ontwikkelteam van het leergebied Digitale geletterdheid van Curriculum.nu is verwoord. Digitale geletterdheid zou volgens dat voorstel binnen het lesprogramma van primair en voortgezet onderwijs geheel of gedeeltelijk geïntegreerd moeten worden en dus een “vaste plek” moeten krijgen. Jongeren moeten leren de kansen van de digitale wereld optimaal te benutten. Toekomstgericht onderwijs maakt leerlingen digitaal vaardig en mediawijs en leert hen zich op dat vlak blijvend te ontwikkelen.

Deze presentatie richt zich vooral op het domein mediawijsheid en gaat in op vragen als: wat is mediawijsheid, welke thema’s komen daarbij aan de orde, hoe kun je leren mediawijs te worden en wat kan daarbij de rol zijn van foto-, filmeducatie en beeldtaal? Ook komt aan de orde hoe lessen mediawijsheid  inspirerende mogelijkheden kunnen bieden om aandacht te besteden aan zogeheten brede vaardigheden (voorheen 21e eeuwse vaardigheden) en aan alternatieve manieren van het beoordelen van de vorderingen van de leerlingen. De presentatie bevat tevens adviezen voor de succesvolle implementatie van mediawijsheid (als onderdeel van Digitale geletterdheid) al of niet als afzonderlijk vakgebied binnen het curriculum van de school.

Voorloperschool

Wim Hilberdink is coördinator van het traject moderne media van De Thorbecke Scholengemeenschap te Zwolle heeft al sinds schooljaar 2007-2008 ervaring met het geven van lessen mediawijsheid. Bij het keuzetraject Moderne Media, bedoeld voor leerlingen van de klassen 1 t/m 3 M/H/A, komen verschillende vakonderdelen (waaronder mediawijsheid) bij elkaar in een stimulerende leeromgeving. Behalve in een computerlokaal worden de meeste lessen gegeven in een heuse filmstudio!

Wim Hilberdink is lid van het ontwikkelteam Digitale geletterdheid en ambassadeur Curriculum.nu.