Ontwikkelen van een doorlopende leerlijn in digitale vaardigheden

Cyril Rothkrantz
Eugenie Zwanenburg

Cyril Rothkrantz is teamleider en docent wiskunde bij het Veurs Lyceum. Eugenie Zwanenburg is docent Biologie, maakte deel uit van het ontwikkelteam digitale geletterdheid van Curriculum.nu en werkte als leraar-ambtenaar op Ministerie OCW in het team van de curriculumherziening.

Beiden stonden in 2013 aan de wieg van de talentstromen op het Veurs Lyceum. In dit onderwijs staat het aanleren van vaardigheden, met een speciale focus voor digitale vaardigheden, centraal. Cyril en Eugenie werken nog steeds aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs in digitale vaardigheden op de school.

In deze sessie wordt in gegaan op de doorlopende leerlijn voor de onderbouw van het VO die zij op school hebben ontwikkeld ten aanzien van Digitale geletterdheid. In eerste instantie zijn de 4 leerlijnen van de SLO daarin voor ons leidend geweest (mediawijsheid, ICT-basis vaardigheden, informatievaardigheden en computational thinking). Nu herschrijven zij het programma zodat het aansluit bij de grote opdrachten die het ontwikkelteam heeft geformuleerd. We delen in de sessie concrete voorbeelden van opdrachten die wij gebruiken om aan de leerdoelen te voldoen.