Veilig met je persoonsgegevens omgaan

Door Jonathan Ellen van Autoriteit Persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt strikte eisen aan wat iemand met jouw gegevens kan doen. Wanneer het gaat om de gegevens van kinderen zijn de eisen extra streng, omdat ze de gevolgen van deze verwerkingen minder goed kunnen overzien. Maar hoe leert een kind deze gevolgen wél te overzien en zich op een veilige manier in een digitale wereld te begeven?

In haar presentatie zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stilstaan bij de gevolgen die onrechtmatige verwerkingen van persoonsgegevens voor kinderen kunnen hebben, hoe zij zich hiertegen kunnen wapenen, en hoe dit tijdens de les kan worden overgebracht.

Hierbij is speciale aandacht voor de activiteiten van de AP om de bewustwording en kennis onder kinderen te vergroten, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een speciale app.